"Studia z dziejów średniowiecza" to czasopismo naukowe, które wychodzi od 1994 roku. Do 2003 roku ukazywało się pod tytułem "Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza", a w 2004 roku nastąpiła zmiana na obecny tytuł.

Pierwszy tom czasopisma był redagowany przez Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, następnie od tomu 2 aż do 15 redaktorem był Błażej Śliwiński. W 2011 roku tom 16 wyszedł pod redakcją Beaty Możejko, Marka Smolińskiego i Sobiesława Szybkowskiego. Od 1999 roku opieka merytoryczna i redakcja należy do Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Zakład Historii Powszechnej, po podziale w 1997 Zakład Historii Powszechnej i Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii). Na łamach „Studiów...” publikowali i publikują przedstawiciele różnych środowisk naukowych: gdańskiego, bydgoskiego, słupskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego, poznańskiego, toruńskiego, łódzkiego, krakowskiego, warmińsko-mazurskiego, katowickiego, częstochowskiego, białostockiego i świętokrzyskiego. Nawiązano również kontakty i publikowano teksty uczonych związanych z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi: niemieckimi, białoruskim i czeskimi.  W 2013 i 2014 roku ukazały się 17 i 18 tom czasopisma wydany przez Wydawnictwo DiG, ISSN  2084-4492. Od tomu 19 współwydawcą  jest Edition La Rama

Wydawcami tomów czasopisma byli kolejno:

Tomy 1-3: Uniwersytet Gdański

Tomy 4-5: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Tomy 6-7: gdańskie Wydawnictwo Officina Ferberiana

Tom 8: gdańskie Wydawnictwo Officina Ferberiana i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Tom 9: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i WiM 

Tomy 10-16: Muzeum Zamkowe w Malborku

Tom 17-18: Wydawnictwo DiG

Tom 19-20: Wydawnictwo DiG oraz Edition La Rama

Obecnie w druku jest  tom 21 czasopisma, którego wydawcą będzie Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Do 30 IX 2017 roku zbieramy artykuły w języku angielskim do 22 tomu, który planujemy wydać w 2018 roku w całości w języku angielskim. Szczegóły zobacz tutaj.

We plan to publish volume 22 in 2018 entirely in English. The deadline for submission of prospective articles in English or edited source texts with comments is 30 September 2017., detalis please see link MedievalStudiesCFA.

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.