"Studia z dziejów średniowiecza" to czasopismo naukowe, które wychodzi od 1994 roku. Do 2003 roku ukazywało się pod tytułem "Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza", a w 2004 roku nastąpiła zmiana na obecny tytuł.

Pierwszy tom czasopisma był redagowany przez Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, następnie od tomu 2 aż do 15 redaktorem był Błażej Śliwiński. W 2011 roku tom 16 wyszedł pod redakcją Beaty Możejko, Marka Smolińskiego i Sobiesława Szybkowskiego. Od 1999 roku opieka merytoryczna i redakcja należy do Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Zakład Historii Powszechnej, po podziale w 1997 Zakład Historii Powszechnej i Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii). Na łamach „Studiów...” publikowali i publikują przedstawiciele różnych środowisk naukowych: gdańskiego, bydgoskiego, słupskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego, poznańskiego, toruńskiego, łódzkiego, krakowskiego, warmińsko-mazurskiego, katowickiego, częstochowskiego, białostockiego i świętokrzyskiego. Nawiązano również kontakty i publikowano teksty uczonych związanych z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi: niemieckimi, białoruskim i czeskimi.  W 2013 i 2014 roku ukazały się 17 i 18 tom czasopisma wydany przez Wydawnictwo DiG, ISSN  2084-4492. Od tomu 19 współwydawcą  jest Edition La Rama

Wydawcami tomów czasopisma byli kolejno:

Tomy 1-3: Uniwersytet Gdański

Tomy 4-5: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Tomy 6-7: gdańskie Wydawnictwo Officina Ferberiana

Tom 8: gdańskie Wydawnictwo Officina Ferberiana i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Tom 9: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i WiM 

Tomy 10-16: Muzeum Zamkowe w Malborku

Tom 17-18: Wydawnictwo DiG

Tom 19: Wydawnictwo DiG oraz Edition La Rama

Obecnie został opublikowany tom 20, a do września 2016 roku zbierane są teksty do tomu 21.

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.