Rada redakcyjna:

Redaktorzy:

Prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański) - beatmoz@gmail.com 

Dr hab. Marek Smoliński, prof. UG (Uniwersytet Gdański) - mszczuj1294@gmail.com

 Dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański) - hisss@ug.edu.pl

Sekretarz:

Dr Marcin Grulkowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

Dr doc Robert Antonin (Uniwersytet w Ostravie, Czechy)

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Dr Julia Burkhardt (Uniwesytet w Heidelbergu, Niemcy)

Prof. Libor Jan (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy

Prof. dr Balazs Nagy (Central European University, Department of Medieval Studies, Budapest, Węgry)

Dr Martin Nodl (Centrum Studiów Mediewistycznych, Praga, Czechy)

Dr Paul Srodecki (Christian-Albrechts-Universität w Kiel, Niemcy)

Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

Dr hab. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr Justyna Wubs-Mrozewicz (Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia)

 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.