Spis zawartości:

t1


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza

nr 1: Ludzie, władza, posiadłości, pod red. Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1994.

Wstęp (J. Powierski, B. Śliwiński);  K. Bruski, Rycerz pomorski Węgrzysz z Cisewa i jego potomkowie;  D. Dekański, Z dziejów opactwa cysterskiego w Oliwie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmian majątkowych w latach 1308–1342; W. Długokęcki, Nowy Staw w okresie krzyżackim (XIV wiek–I poł.XV wieku);  B. Możejko, Jeszcze o staroście generalnym Wielkopolski Wierzbięcie;  A. Paner, Okoliczności przeniesienia reliwkii świetego Wita do St. Denis i Nowej Korbei w świetle „Translatio Sancti Viti Martyris” – najstarszego narracyjnego źródła korbejskiego;  J. Powierski, Studia nad polityką Krzyżaków i ich sąsiadów w początkach XIV wieku (część I);  A. Regliński, Zmiany wielkich dostojników krzyżackich w latach 1309–1315;  B. Śliwiński, Podsędek sandomierski Prandota i małopolscy Odrowążowie w II połowie XIV wieku;  K. Bruski, W. Długokęcki, Dwa dokumenty krzyżackie dla klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1314–1315.

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.