Spis zawartości:

t11


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 11: Komturzy, rajcy, żupani

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2005.

Wstęp (Błażej Śliwiński); Agnieszka Błażewicz – Wyposażenie kaplic krzyżackich zamków wótowskich w Grabinach-Zameczku, Laskach i Sztumie; Ewa Bojaruniec – Geneza herbu gdańskiej rodziny patrycjuszowskiej von der Beków; Grzegorz Jacek Brzustowicz – Wedlowie wobec zakonu krzyżackiego na tle stosunków pomorsko-krzyżackich w końcu XIV wieku; Arkadiusz Bugaj – Okoliczności i czas nadania ziemi drohickiej księciu mazowieckiemu Januszowi Starszemu; Tomasz Czarnecki – Pan i żupan; Marcin Grulkowski – Najstarsza księga kamlarska Głównego Miasta Gdańska jako źródło historyczne; Beata Możejko – Z dziejów floty gdańskiej w XV wieku; Barbara Popielas-Szultka – Jeszcze o dziejach opactwa cystersów w Bukowie. Na marginesie nowych badań; Karol Polejowski – Książę Burgundii Filip Śmiały i zakon krzyżacki w II połowie XIV wieku. Wzajemne relacje; Jan Powierski – Analiza przekazów Powiesti wriemiennych let z lat 6603–6604 a rekonstrukcja wydarzeń na Rusi od 1095 do wiosny 1097 roku; Marek Radoch – Wydatki wielkiego mistrza Konrada von Jungingen na utrzymanie księcia litewskiego Świdrygiełły w państwie zakonnym w Prusach w latach 1402–1404; Agnieszka Rusakiewicz – Najdawniejsza pieczęć miejska Starogardu Gdańskiego; Edward Rymar – Manteufflowie pomorscy z XIII–XIV wieku; Marek Smoliński – Sytuacja polityczna w Miśni, Turyngii i na Łużycach na początku XIV wieku jako przyczynek do wojny brandenbursko-krzyżackiej z 1308 roku i zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków; Jarosław Sochacki – Kontakty Mieszka II z opozycją lotaryńską; Sobiesław Szybkowski – Koligacja Tuliszkowskich z Koniecpolskimi. Z badań nad związkami polskiej elity późnośredniowiecznej; Błażej Śliwiński – Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Pomorza Wschodniego i Polski w latach 1310–1320; Sobiesław Szybkowski – Dokument księcia mazowieckiego Janusza I dla pretora z Brześcia z 9 VI 1401 roku; Joachim Zdrenka – Konflikt słupsko-krzyżacki związany z napadem na księcia Wilhelma z Geldrii w świetle listu wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein (22 X 1389); Błażej Śliwiński – Jeszcze o Dominikanach w Gdańsku w 1226 roku; Edward Rymar – Jeszcze o kamieńskich Loytsinach i szczecińskich Loitzach.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.