Spis zawartości:

t12


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 12: Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2006.

Wstęp (Błażej Śliwiński); Grzegorz Jacek Brzustowicz – Wedelscy vel Frydlandzcy. Średniowieczni Wedlowie na Mirosławcu; Tomasz Czarnecki – O etymologii polskiego terminu „herb”; Марина Фролова – Вопросы судостроения и черноморской навигации итальянских морских республик В XIII-xvвв в российской и советской историографии; Paweł Głuszek – Łacińskie nazewnictwo Morza Bałtyckiego we wschodniopomorskich źródłach pisanych z XII i XIII wieku; Maciej Maciejowski – Podróże biskupa lubuskiego Konrada (1284–1299); Beata Możejko – Zamek krzyżacki w Gdańsku w świetle inwentarzy z lat 1384–1446; Edward Rymar – Dzinisz (Dionizy) „Mądry” von der Osten (około 1414–1477). Pan feudalny, kondotier, urzędnik brandenburski i dyplomata pomorski ze schyłku średniowiecza. Część I ; Marek Smoliński – Czy przed marcem 1238 roku odbył się w Sławnie zjazd joannitów?; Jarosław Sochacki – Okoliczności jedynej wyprawy Mieszka II na Saksonię w 1028 roku; Sobiesław Szybkowski – O kilku koligacjach Oporowskich herbu Sulima; Błażej Śliwiński – Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Pomorza wschodniego i Polski w latach 1310–1320; Józef Śliwiński – W sprawie przynależności państwowej w 1360 roku pojaćwięskiego Rajgrodu; Agnieszka Teterycz-Puzio – Pieczęcie konne możnowładztwa polskiego w XIII wieku; Janusz Trupinda – Zespół heraldyczny z herbem von Jungingen w systemie dekoracji malarskiej piętra reprezentacyjnego Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku; Dariusz Wybranowski – Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen (1251–1288/1289) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII wieku. Część 3 (1281–1288); Sobiesław Szybkowski – Nieznane dokumenty dotyczące związków Mikołaja Szarlejskiego ze starostwem bydgoskim; Joachim Zdrenka – Nieznana ingerencja krzyżacka w obsadę Rady Miejskiej Głównego Miasta Gdańska w 1413 roku.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.