Spis zawartości:

t13


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 13: Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2007.

Wstęp (Błażej Śliwiński); Grzegorz Białuński – Ród Skomandów (XIII–XV wiek); Ambroży Bogucki – Termin „princeps” w źródłach polskich; Grzegorz Jacek Brzustowicz – O pokrewieństwie pomorskich i nowomarchijskich rodów rycerskich z kołem świętej Katarzyny w herbie. Część I.; Tomasz Czarnecki – Szlachta – kmieć – włodyka – pan – rycerz; Marina Frolova – Problem klasyfikacji późnośredniowiecznych żaglowców na przykładzie jednostek pierwszej flotylli Krzysztofa Kolumba; Beata Możejko – O dacie powstania najstarszego zachowanego wilkierza Głównego Miasta w Gdańsku; Edward Rymar – Dzinisz (Dionizy) „Mądry” von der Osten (około 1414–1477). Pan feudalny, kondotier, urzędnik brandenburski i dyplomata pomorski ze schyłku średniowiecza. Część II.; Magdalena Satora – Mowa Wilhelma de Plaisians o sprawie templariuszy jako przykład francuskiej propagandy politycznej początku XIV w.; Marek Smoliński – Przyczyny wojny piastowsko-wettyńskiej w 1209 r. Fragmenty polityki zagranicznej Władysława Laskonogiego w latach 1202/5–1209; Jarosław Sochacki – Uwagi nad ustrojem Związku Lucickiego; Sobiesław Szybkowski – O potomstwie kasztelana dobrzyńskiego Andrzeja z Woli i Radzików; Błażej Śliwiński – Zjazd gnieźnieński z października 1290, zjazd nakielski z sierpnia 1291 r., postanowienia i reperkusje; Józef Śliwiński – Krzyżackie przywileje wolnego polowania dla Władysława Jagiełły i Witolda w latach 1398–1420; Dariusz Wybranowski – Zatargi i wojny prywatne rycerstwa ze zgromadzeniami zakonnymi i mieszczanami na Pomorzu Zachodnim w I połowie XIV w.; Sobiesław Szybkowski – Dokument sądu ziemskiego dobrzyńskiego z 21 I 1500 r.; Joachim Zdrenka – Zatarg gdańsko-pomorski z XIV w. i jego formalne rozwiązanie.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.