Spis zawartości:

t14


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 14: Kaci, święci, templariusze

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2008.

Wstęp (Błażej Śliwiński); Grzegorz Białuński – O dacie śmierci księcia sandomierskiego Henryka; Grzegorz Jacek Brzustowicz – I pokrewieństwie pomorskich i nowomarchijskich rodów rycerskich z kołem świętej Katarzyny w herbie. Część II.; Tomasz Czarnecki – O etymologii polskiego terminu „król”; Maciej Dorna – De apostasia quarta et vindicta eius – o niezrealizowanych planach obalenia krzyżackiego władztwa w Prusach u schyłku XIII w; Agnieszka Gut – Falsyfikaty pelplińskie do 1309 r.;  Kateřina Jíšová – Charita, milosrdenstvi a spása duše v pozdně středověké Praze; Edmund Kizik – Kolorowy ubiór kata. Przyczynek do ikonografii odzieży na przełomie XV i XVI w.; Maciej Maciejowski – Polityczne i kościelne tło synodu wrocławskiego w 1290 r.; Beata Możejko – W sprawie jednej pomyłki polskiej kancelarii królewskiej z II połowy XV w., czyli przyczynek do funkcjonowania służby dyplomatycznej Kazimierza Jagiellończyka; Edward Rymar – Jedna bitwa pomorsko-brandenburska na Kremskiej Grobli (w 1412 r.) i bitwa Barnima III księcia szczecińskiego z Wedlami (w 1332 r.); Magdalena Satora – Przyczyny zmian zeznań wielkiego mistrza templariuszy Jakuba de Molay w latach 1307–1314; Marek Smoliński – Udział Polaków i Pomorzan w bitwie pod Frohse 10 I 1278 r. Próba identyfikacji sojuszników Ottona IV ze Strzałą; Jarosław Sochacki  – Postawa Związku Lucickiego w konfliktach Polski i cesarstwa w XI w.; Adam Szarszewski – Patrocinia średniowiecznych szpitali gdańskich; Sobiesław Szybkowski – Starostowie przedeccy w późnym średniowieczu (koniec XIV–XV w.). Studium prozopograficzne; Maciej Szyszka – O reliktach pierwszego kościoła św. Mikołaja w Gdańsku; Błażej Śliwiński – Stosunki polityczne księcia wschodniopomorskiego Świętopełka z braćmi Samborem II i Raciborem. Wygnania i powroty juniorów; Agnieszka Teterycz-Puzio – „Zapóźnione Mazowsze”? Kilka uwag o rozwoju Mazowsza do końca XIII w.; Jan Wiśniewski – Zabiegi o wyniesienie na ołtarze i zatwierdzenie kultu Doroty z Mątów Wielkich; Dariusz Wybranowski – Kształtowanie się otoczenia rycerskiego księcia Bogusława IV, pana na Wołogoszczy w latach 1295–1309 na tle jego polityki wewnętrznej; Tomasz Larczyński, Przywilej biskupa włocławskiego Jakuba z Sienna dla podgdańskiej wsi Chełm z 29 III 1471; Sobiesław Szybkowski – Dokument Króla Władysława Jagiełły dla podczaszego krakowskiego Tomasza (Tomka) z Węgleszyna z 18 VIII 1388 r.; Joachim Zdrednka – Jeszcze jedna znana imiennie ofiara zmagań polsko-krzyżackich w 1410 r..


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.