Spis zawartości:

t15


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 15: Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2009.

Wstęp (Błażej Śliwiński); Ambroży Bogucki – Etymologie polskich nazw rycerstwa; Tomasz Czarnecki – O etymologii polskich terminów ksiądz / książę; Maciej Dorna – Dwa rzekome dokumenty donacyjne dla Krzyżaków datowane na rok 1230; Rafał Kubicki – Prebendarze w klasztorach mendykanckich na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach; Beata Możejko – Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów poźnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy; Karol Polejowski – Kryzys krzyżackiej komendy Beauvoir we Francji pod koniec XIV w.; Edward Rymar – Grodowy Gorzebądz na przełomie XIII i XIV w. Przyczynek do poznawania pewnego konfliktu pomorsko-pomorskiego; Piotr Samol – Kościół grodowy w Gdańsku. Studium z pogranicza historii i architektury; Marek Smoliński – Kazimierz Sprawiedliwy w Wincentyńskiej tradycji o testamencie Bolesława Krzywoustego. Głos w dyskusji; Jarosław Sochacki – Pomorska polityka Piastów w X i XI w.; Sobiesław Szybkowski – Terytorium goniądzkie w 1398 r.; Błażej Śliwiński – Z badań nad obsadą urzędów w gdańskim konwencie krzyżackim do połowy XIV w.; Tomasz Zuzek – Tablice fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie; Rafał Kubicki – Statut bractwa czeladników szewskich Starego Miasta Gdańska z 1436 r.; Sobiesław Szybkowski – Dokument starosty przedeckiego Jakuba z Dębna z 17 XII 1465 r. Kujawskie posiadłości Jastrzębców z Powiercia i Wieniawów z Gołuchowa.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.