Spis zawartości:

t16


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 16: Dzierżawcy, literaci, posłowie

pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego, Malbork 2011.

Wstęp; Witold Brzeziński – Rodzina Łekińskich z rodu Pałuków w XV wieku. Z genealogii i życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce; Daniel Budkiewicz – Urzędnicy Przemysła II. Kilka uwag prozopograficznych; Bogdan Burliga – Literacki aspekt Kroniki Oliwskiej; Jiří Mitáček – W sprawie relacji Karola IV z joannitami; Beata Możejko – Zapomniane poselstwo do Polski Anselma Adornes w roku 1474. Z dziejów kontaktów między księstwem Burgundii a królem Kazimierzem Jagiellończykiem; Dominika Pietkiewicz – Kronika Oliwska a Exordium Ordinis Cruciferorum; Edward Rymar – Ród rycerski Mellentinów na Pomorzu i w Nowej Marchii do początku czasów nowożytnych; Piotr Samól – Rutki. Wieś patrymonialna Młodego Miasta Gdańska; Marek Smoliński – Henning von Wartenberg, templariusz, pan domów w Skarszewach i Czarnocinie oraz joannicki dzierżawca; Marcin Szczepan – Bulla Eugeniusza III z 4 IV 1148 r. jako świadectwo misji pruskiej biskupstwa włocławskiego w XII wieku; Sobiesław Szybkowski – Zbrojna familia starosty malborskiego Macieja ze Służewa w 1498 r.; Dariusz Wybranowski – Główne linie rozwojowe rycerstwa Pomorza Zachodniego do schyłku XIII wieku; Rafał Kubicki – Przywileje na młyny w dobrach cysterek w Żarnowcu (Świecino 1406 r., Wierzchucino 1516 r.); Agata Larczyńska – Kredytywy biskupa włocławskiego Piotra Mosińskiego z Bnina h. Łodzia dla jego pełnomocników udających się do Gdańska z lat 1487, 1491 i 1492; Sobiesław Szybkowski – Trzy źródła do genealogii i prozopografii Rembielińskich herbu Dołęga.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.