Spis zawartości:


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 17

pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego, Warszawa 2013.

Wstęp
Grzegorz Białuński — Z dziejów krzyżackiego zamku w Wielkiej Puszczy. Przypadek Giżycka
Witold Brzeziński — Koligacje małżeńskie rodzin Nałęczów z Sarbinowa i Łekna oraz Pałuków z Łukowa. Przyczynek do dyskusji nad wysokością zapisów posagowo-wiennych jako wyznacznikiem pozycji społeczno-majątkowej w późnośredniowiecznej Polsce
Tomasz Czarnecki — Jeszcze o pochodzeniu polskiego terminu szlachta
Rafał Kubicki — Fundacja i implantacja klasztoru dominikańskiego na przykładzie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach
Shlomo Lotan — Peter of Dusburg’s Attitude towards the Holy Land in the Crusades Period
Богдана Петришак (Bogdana Petrishak) — Wincenty — pisarz, kupiec, finansista XV-wiecznego Lwowa
Karol Polejowski — Hrabiowie Brienne we frankijskiej Grecji: między realizacją a upadkiem rodowych ambicji (do 1311 roku)
Edward Rymar — Księstwa zachodniopomorskie w pierwszym okresie wpływów duńskich (1187–1211)
Marek Smoliński — Joannici wobec polityki Kazimierza Wielkiego w latach 30. XIV wieku
Sobiesław Szybkowski — Dziedzice Stanomina w powiecie inowrocławskim w późnym średniowieczu (koniec XIV–XV wiek)
Marcin Szczepan — Przynależność kościelna ziemi sławieńsko-słupskiej w XII i na początku XIII wieku
Michalina Broda — Wskazówki o rodzaju, stosowaniu i działaniu specyfików medycznych oraz przeprowadzaniu zabiegów diagnostycznych. Źródło do działalności lekarskiej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XV stuleciu
Sobiesław Szybkowski — Dokument starosty inowrocławskiego i prepozyta włocławskiego Mikołaja Kościeleckiego (II) ze Skępego z 13 X 1494 roku
Edward Rymar — Jeszcze o templariuszu Henningu z Wartenberga, jego pochodzeniu i kręgu krewniaczym. Post scriptum do rozprawy Marka Smolińskiego


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.