Spis zawartości:


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 18

pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego, Warszawa 2014.

Wstęp
ARTYKUŁY
Witold Brzeziński — Krąg rodzinny kasztelana lędzkiego Wojciecha Górskiego herbu Łodzia († 1494)
Daniel Budkiewicz — Itinerarium księcia wielkopolskiego Przemysła I
Julia Burkhardt — Political assemblies in 15th century Poland
Anna Krygier — Przywileje wystawione przez zakon krzyżacki dla małych miast pruskich w latach 1411–1454
Agata Larczyńska — Prawdziwe czy zmyślone? Źródła epistolarne i dokumentowe w formularzu księcia mazowieckiego Aleksandra. Próba rekonesansu badawczego
Jakub Morawiec — Cnut the Great’s Conquest of Norway and Beginnings of Cult of St. Olaf
Сергей Полехов — Свидригайло и литовская Русь: стереотипы историографии и свидетельства современников
Paweł Sadłoń — Gdańsko-duński zatarg o zwrot towaru z 1491 roku. Przyczynek do dziejów żeglugi gdańskiej pod koniec XV wieku
Rafał Simiński — Wilke Manteuffel — krzyżacki sojusznik, pomorski raubritter i radca książęcy w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku
Marek Smoliński — Jeszcze raz o polskim krzyżowcu z 1147 roku
Sobiesław Szybkowski — Starostowie starostw grodzkich Szerokiej Wielkopolski w latach 1434–1438
ŹRÓDŁA
Rafał Kubicki — Wybrane źródła do dziejów szpitala Świętego Ducha w Gdańsku z lat 1382–1449
Sobiesław Szybkowski — Kredytywa szlachty łomżyńskiej i wiskiej z 31 I 1462 roku dla podsędka wiskiego Jana Romana z Glinek i Stanisława z Penzy. Z badań nad funkcjonowaniem mazowieckich wspólnot terytorialnych w drugiej połowie XV wieku
DYSKUSJE
Edward Rymar — Jeszcze raz o pomorskim obszarze trybutarnym w IX–XIV wieku. W związku z polemicznym wystąpieniem Gerarda Labudy w 2007 roku


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.