Spis zawartości:


Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 20, 

pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego, Warszawa 2016.

Wstęp

Skróty źródeł, publikacji, serii wydawniczych

ARTYKUŁY

Bożena Czwojdrak — Fraucymer na dworach królowych w późnośredniowiecznej Polsce

Tomasz Jurek — Zaginiony dokument Przemysła II dla plebana w Tłokini

Wojciech Kozłowski — The origins of the 1320 Angevin-Piast Dynastic Marriage

Martin Nodl — Geneza czeskiej reformacji

Piotr Oliński — Świętopełk jako lis i lew w kronice Piotra z Dusburga. O biblijnych i pozabiblijnych źródłach metafor i porównań zwierzęcych

Богдана Петришак — Влада у Львові в другій половині XIV ст.: колективний портрет

Barbara Popielas-Szultka — Kult św. Piotra i Pawła w biskupstwie kamieńskim do reformacji

Edward Rymar — Wyjście z zaścianka, czyli o podróży Bogusława X do Niemiec, Włoch i Ziemi Świętej raz jeszcze (Suplement 3)

Franciszek Sikora — W sprawie badań nad sygnatariuszami konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 roku

Marek Smoliński — Uwagi o kierunkach badań nad pochodzeniem Zwinisławy, żony Mściwoja I

Jarosław Sochacki — Okoliczności wojny Ludwika Pobożnego z Bułgarami w latach 827–829

Jerzy Sperka — Tragiczne losy księcia rybnickiego Wacława III (zm. 1478). Epizod z dziejów rywalizacji między Jagiellonami a Maciejem Korwinem o koronę czeską

Adam Szweda — Krzyżacki poseł na synodzie piotrkowskim w 1442 roku

Jan Szymczak — Zbrojna eskorta miejskich wozów wojennych w Polsce w XV–XVI w.

Alicja Szymczakowa — Tarnowscy z Tarnówki i Boczków herbu Jelita

Jan Wroniszewski — Studya heraldyczne Antoniego Małeckiego a polskie badania nad heraldyką rycerską

Dariusz Wybranowski — Działalność i skład osobowy domów zakonu joannitów w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XIV wieku

ŹRÓDŁA

Sobiesław Szybkowski — Dokument sądu ziemskiego dobrzyńskiego z 15 VI 1407 r. dotyczący rozgraniczenia między Osiekiem a Wrzeszewem

 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.