Spis zawartości:

t3


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 3: Władcy, mnisi, rycerze, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1996.

Wstęp (B. Śliwiński);  K. Bruski, Najdawniejszy przywilej lokacyjny Gdyni z 1362 roku; W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki o opłaty wWielkim Młynie w I połowie XV wieku;  J. Iluk, Antyczne początki średniowiecznego antyjudaizmu (cz. I);  B. Możejko, Uwagi nad genealogią kasztelana bieckiego Pawła Złodzieja z rodu Niesobiów;  D. Pandowska, Wincentyńska transformacja kroniki Galla Anonima na przykładzie przekazu o walkach z Pomorzanami;  A. Paner, Studia czy dyplomacja? Włoska podróż Iwona Odrowąża;  J. Powierski, Studia nad polityką Krzyżaków i ich sąsiadów w początkach XIV wieku (cz. II);  A. Rodziewicz, Data śmierci biskupa krakowskiego Prokopa;  M. Smoliński, Geneza joannitów zagojskich w świetle początków zakonu w Niemczech, Czechach i na Morawach oraz związków rodzinnych Kazimierza Sprawiedliwego;  S. Szybkowski, Kariera Mikołaja Cebulki z Czechowa w służbie wielkiego księcia Witolda (1407–1430);  B. Śliwiński, Śmierć wojewody krakowskiego Włodzimierza w walce z najazdem mongolskim w 1241 roku;  J. Trupinda, Herezja Wolnego Ducha na ziemiach polskich i w Prusach;  A.Wirski, Działalność arcybiskupa hambursko-bremeńskiego Adaberta Wielkiego (1043–1072) na tle sytuacji we wschodniej strefie Bałtyku;  J. Zdrenka, Dalsze materiały do historii (Święców)-Puttkamerów XIV–XV wieku.

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.