Spis zawartości:

t4


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 4: Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk-Koszalin 1997.

Wstęp (B. Śliwiński); K. Bruski, Dziedzice Rzucewa i Osłonina w XIV i XV wieku; W. Długokęcki, Zaginione dwory krzyżackie w okolicach Malborka.Uwagi do badań nad osadnictwem na Żuławach Wielkich w średniowieczu; M. Gładysz, W sprawie udziału polskiego ksiecia w II krucjacie jerozolimskiej (1147–1149);  J. Iluk, Antyczne początki średniowiecznego antyjudaizmu. Cz. II;  B. Możejko, Rozmowa komtura ostródzkiego Wolfa von Sansenheim z Janem Świnką z Chojnowa. Przyczynek do kwestii działalności wywiadu z okresu wojny polsko-krzyżackiej z 1432 roku;  B. Nowak, Poraici w konfederacji Maćka Borkowica w 1352 roku; P. Oliński, Otoczenie księcia lubiszewskotczewskiego Sambora II;  J. Powierski, Czas napisania kroniki przez Mistrza Wincentego;  E. Rymar, Zjazd kaliski z 1310 roku w związku ze sprzedażą Pomorza Nadwiślańskiego Zakonowi Krzyżackiemu;  M. Smoliński, Kontakty joannitów z kanonikami regularnymi, premonstratensami i bożogrobcami w XII i XIII wieku (przede wszystkim na terenie Czech, Moraw, Polski i Śląska) z uwzględnieniem fundacji szpitalników kujawskich;  S. Szybkowski, Krzyżacki szpieg, lubelski mieszczanin i sandomierski chorąży. Kilka uwag w sprawie badań prozopograficznych personelu kancelarii wielkiego księcia Witolda;  A. Szweda, Dokument starosty generalnego wielkopolskiego, Przecława z Gułtów z 24 stycznia 1369 roku;  B. Śliwiński, O tzw. chorągwi gniewskiej w bitwie pod Grunwaldem; J. Trupinda, Przekazy Dusburga o biskupie chełmińskim Heidenryku i Leszku czarnym. Ze studiów nad ideologią krzyżacką; A. Wirski, Bóstwo morskie pogańskich Pomorzan;  J. Zdrenka, Dokument Kazimierza IV, księcia słupskiego dla Ścibora Ściborowica z 1371 roku.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.