Spis zawartości:

t5


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 5: Szlachta, starostowie, zaciężni

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk-Koszalin 1998.

Wstęp (B. Śliwiński);  Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Jasińskim (J. Zdrenka);  M. Bruszewska-Głombiowska, Powstanie oraz pierwsze donacje dla klasztoru augustianów w Swornigaciach na Pomorzu Gdańskim; D. Dekański, Rzeczywiste imię świętego Jacka;  W. Długokęcki, Geneza miasta Tczewa; M. Gładysz, Udział Polski w V krucjacie lewantyńskiej (1217–1221);  K. Ginter, Rycerskie łupy wojenne i ich podział w średniowiecznej Polsce; T. Grabarczyk, Zaciężni piechurzy z terenu Pomorza Gdańskiego i Prus w latach 1471–1498;  T. Maciejewski, Wilkierz gdański z czasów krzyżackich (1435–1448);  B. Możejko, Kuchmistrz dworu królewskiego i starosta bielski Olechno Sakowicz;  K. Polejowski, Stan i potrzeby badań nad posiadłościami zakonu krzyżackiego w krajach romańskojęzycznych w średniowieczu (ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Francji);  J. Powierski, Czy siedziby Chorwatów „Powiesti wriemiennych let” mogły leżeć na wschód od Dniepru?; Ł. Skupny, Rola średniowiecznego kultu świętego i wiary w cuda na podstawie „Zlotej Legendy” Jakuba de Voragine;  M. Smoliński, W sprawie domów joannickich w Starogardzie i Lubiszewie w bulli papieża Grzegorza IX z 1238 roku;  S. Szybkowski, Starsza linia Pomianów Kłobskich. Potomstwo Jarosława Jarandowica; J. Szymczak, Broń palna w arsenałach zamkowych i miejskich w Polsce XV wieku;  M. Szymecka, Otoczenie księcia słupsko-dobrzyńskiego Kaźka;  B. Śliwiński, Wokół procesu gdańskiego z grudnia 1306 roku;  J. Trupinda, Biblijne i literackie zapożyczenia w kronice Piotra z Dusburga. Próba częściowej rekonstrukcji warsztatu pisarskiego;  A. Wirski, Polska i Polacy w „Gesta Hammburgensis ecclesiae ponitificum” Adama z Bremy;  J. Zdrenka, Krokowscy i dobra Krokowa w I połowie XV wieku.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.