Spis zawartości:

t6


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 6: Książęta, urzędnicy, złoczyńcy

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1999.

Wstęp (B. Śliwiński);  K. Bruski, Rycerstwo w komturstwie gniewskim (1282–1454) – posiadłości i udział w życiu politycznym;  W. Długokęcki, Z dziejów rybołówstwa na Zalewie Wiślanym w średniowieczu. Rybołówstwo kajtlowe;  M. Gładysz, O zapomnianych polskich krzyżowcach – kilka uwag na marginesie wypraw jerozolimskich księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksy z Miechowa;  A. Gut, Wizerunek władcy w świetle areng dokumentów księcia szczecińskiego Barnima I (1220–1278);  M. Hlebionek, Rokowania polsko-brandenburskie w I połowie XIV w.;  B. Możejko, Zbrodnia księdza Jana z Sarnowa herbu Godzięba w Gdańsku. Okoliczności śmierci ławnika gdańskiego Pawła Dormheyna w 1481 r.;  K. Polejowski, „Beauvoir” czy „Beaufort”? O pochodzeniu przydomku wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Karola z Trewiru;  B. Popielas-Szultka, W poszukiwaniu osady Białkowo. Karta z dziejów miasta Słupska;  J. Powierski, Nazwa strugi Weronica. Ślad po nadbałtyckich Wenetach?;  M. Smoliński, Polski książę w dokumencie cesarza Fryderyka II Hohenstaufa z 26 IX 1212 r.;  S. Szybkowski, Rządy Kazimierza (Kaźka) Bogusławica w ziemi bydgoskiej. Jeszcze o otoczeniu księcia słupsko-bydgosko-dobrzyńskiego;  A. Szweda, Stronnictwo starosty Domarat z Pierzchna w czasie wojny domowej w Wielkopolsce;  B. Śliwiński, Działalność wojewody tczewskiego Świętosława z Wąsoszy z rodu Pałuków jesienią 1308 r.;  J. Trupinda, Ja Hermester des Ordens... Mistrz Zakonu Krzyżackiego w lubeckim tzw. Tańcu Śmierci z 1489 r.;  S. Szybkowski, Dokument wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza dla Stanisława Milewskiego z 23 XII 1429 r.;  J. Zdrenka, Cztery dokumenty joannitów zachodniopomorskich z lat 1368–1416.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.