Spis zawartości:

t7


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 7: Mazowsze, Pomorze, Prusy

pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 2000.

Wstęp (B. Śliwiński);  Wspomnienie o Profesorze Janie Powierskim (Sobiesław Szybkowski);  Wspomnienie o Profesorze Janie Powierskim (Karol Polejowski);  Bibliografia publikacji Jana Powierskiego za lata 1996–2000 (z uzupełnieniami za lata poprzednie) (Sobiesław Szybkowski);  K. Bruski, Rycerstwo komturstwa tucholskiego a Zakon Krzyżacki w XIV w.;  T. Czarnecki, Skąd pochodzi polski termin szlachta?;  W. Długokęcki, Z dziejów rybołówstwa na Zalewie Wiślanym podczas wojny trzynastoletniej (1454–1466); W. Długokęcki, M. Haftka, Między Santyrem a Malborkiem. Z dziejów osadnictwa wzdłuż północno-zachodniej krawędzi Pojezierza Iławskiego w XIII w.;  L. Kajzer, O kilku grodziskach kujawskich czyli możliwościach współpracy interdyscyplinarnej;  E. Kowalczyk, Grzebsk. Ze studiów nad pograniczem mazowiecko-pruskim i krzyżackim;  B. Możejko, Brodnica, Chełmno i Starogród w czasie wojny popiej (1467–1479);  D. Piasek, Lokalizacja i przemiany grodu w Nowem nad Wisłą do połowy XIV w.;  M. Smoliński, Sytuacja na pograniczu askańsko-meklemburskim w II połowie XIII w. i na przełomie XIII/XIV w. Najazd Brandenburgii na Pomorze Sławieńskie w 1306 r.;  B. Śliwiński, Czy Wierzchosława, córka księcia kujawskiego Bolesława i wnuczka Mieszka III Starego była mniszką w Żukowie na Pomorzu Gdańskim?;  A. Teterycz, Rządy księcia Henryka, syna Bolesława Krzywoustego w ziemi sandomierskiej;  J. Trupinda, Okoliczności śmierci wielkiego mistrza Wernera von Orseln;  D. Wybranowski, Zakony rycerskie w polityce biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena w latach 1261–1288;  G. Kucharski, Dokument króla Władysława Jagiełły dla księcia mazowieckiego Janusza I z 6 VIII 1422 r.;  T. Rembalski, Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni (1253–1457). Omówienie;  S. Szybkowski, Dokument sądu ziemskiego inowrocławskiego z 11 V 1426 r. Pochodzenie sędziego ziemskiego inowrocławskiego Jana Rosiejowskiego z Dąbrówki;  J. Zdrenka, Bitwa pod Karrenbergem (1399). Przyczynek do dziejów pogranicza pomorsko-brandenbursko-meklemburskiego;  B. Możejko, W sprawie jednej pieczęci.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.