Spis zawartości:

t9


Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 9: Biskupi, lennicy, żeglarze, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 2003.

Wstęp (Błażej Śliwiński);  Arkadiusz Bugaj – Problem przynależności politycznej ziemi sławieńskiej w latach 1316–1320;  Krzysztof Maciej Kowalski – Wyposażenie kościoła zamku gniewskiego w początkach XV w;  Gerard Kucharski – Początki rządów księcia Kazimierza Konradowica na Kujawach (1230–1237);  Maciej Maciejowski – Ostatnie lata biskupa krakowskiego Jana Muskaty (1317–1320);  Bronisław Nowak – Zwykłe sprawy rycerza Jakusza Jakki. Przyczynek do kwestii mobilności rycerstwa polskiego w średniowieczu;  Przemysław Nowak, Stanisław A. Sroka – „Konia! Konia! Me królestwo za konia!”. Uwagi o opiece nad koniem w średniowieczu; Agnieszka Rusakiewicz – Najdawniejsze godła książąt gdańskich: lilia i gryf; Edward Rymar – Terytorium usque in Vurta fluvium, czyli Pomorze obszarem trybutarnym Niemiec za Mieszka I;  Marek Smoliński – Biskup kamieński Herman von Gleichen i jego związki z zakonami krzyżowymi;  Jarosław Sochacki – Polsko-czeski konflikt o Śląsk w ostatnim dziesięcioleciu XI w.;  Błażej Śliwiński – Przynależność państwowa ziemi słupskiej w XII i w początkach XIII w. czyli o historiograficznym micie przynależności ziemi słupskiej do księstwa sławieńskiego;  Agnieszka Teterycz-Puzio – Status dzielnicy mazowieckiej w świetle trzynastowiecznych dokumentów. (Określenia Masovia, ducatus, terra, provincia, territorium, districtus, dominium);  Zofia Wilk-Woś – W sprawie sporu o dwór biskupów włocławskich na Biskupiej Górce pod Gdańskiem w I połowie XV w;  Dariusz Wybranowski – Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen (1251–1288/89) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII w. Cz. 1 (1251–1274);  Wiesław Długokęcki – Misja Hinka z Ledecza. Przyczynek do sprzedaży Malborka przez zaciężnych w czasie wojny trzynastoletniej;  Beata Możejko – Gdański szyper Henryk Schroeder i hiszpański korsarz. Epizod morski z końca XV w. (Część I);  Tomasz Rembalski – Kontrakt sprzedaży dóbr Witomino z 8 VI 1419 r.;  Sobiesław Szybkowski – Pięć dokumentów sądu ziemskiego dobrzyńskiego z XIV i XV w.;  Adam Szweda – Las Babsk w stosunkach polsko-krzyżackich w XIV i XV w.;  Joachim Zdrenka – Dokument poznańskiego rozejmu polsko-pomorskiego z 1409 r. w kontekście „Wielkiej Wojny”; Tomasz Czarnecki – Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (2);  Ambroży Bogucki – Jeszcze o pochodzeniu wyrazu „szlachta”;  Błażej Śliwiński – Sprostowanie.


 

Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron html oraz Certyfikat SSL.